سخنرانی | حجة الاسلام طباطبایی | 27 اسفند 98

سخنرانی با موضوع زیارت از راه دور توسط حجة الاسلام سید جعفر طباطبائی ساعت 12:05 از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی