سخنرانی | حجة الاسلام اسلامی فر | 29 اسفند 98

سخنرانی با موضوع زیارت از راه دور توسط حجة الاسلام جعفر اسلامی فر تلویزیون از اینترنتی رضوی