نماهنگ - خوشا به حال کسانی که یک رضا(ع) دارند

فیلم نماهنگ خوشا به حال کسانی که یک رضا(ع) دارند به مدت 01:42 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی