مدیحه سرائی | سید مهدی رضائی | 09 فروردین 99

مدیحه سرایی میلاد حضرت امام حسین علیه السلام با نوای آقای سید مهدی مهدی رضائی به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی