کلیپ آیات ظهور(آیه 54 سوره مائده)

خداوند در آیه 54 سوره مائده مى ‏فرمايد: «اگر كسانى از شما از دين خود بيرون روند، زيانى به خدا و آئين او و جامعه مسلمين و آهنگ سريع پيشرفت آنها نمى ‏رسانند، زيرا خداوند در آينده جمعيتى را براى حمايت اين آئين بر مى ‏انگيزد...».