نماهنگ دعای امام رضا(ع) برای ظهور حضرت مهدی(عج)

نماهنگ دعای امام رضا(ع) برای ظهور حضرت مهدی(عج) به مدت 2 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی