مدیحه سرایی | میلاد امام حسن (ع) | مهدی سروری

مثل حسن ما دلبر و یاری نداریم با حاتم طائی دگر کاری نداریم او در نکوبیده گدا را شاه سازد با بودنش دیگر گرفتاری نداریم پخش مدیحه سرائی حاج مهدی سروری در شب میلاد امام حسن در حرم مطهر رضوی به مدت 4 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی