عبادت ها کم رنگ نشود | حجةالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان

گزیده سخنرانی حجةالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان با عنوان "نباید بعد از شب های قدر عبادت ها کم رنگ شود"