بعد از شب های قدر | حجةالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان

گزیده سخنرانی حجةالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان با عنوان " بعد از شب های قدر با انگیزه جدید بیشتر عبادت کنیم "