زیارت امام رضا(ع) | احمد احمدی | 13 خرداد ماه

قرائت زیارت مخصوص حضرت امام رضا علیه السلام همراه با مدیحه سرائی توسط آقای احمد احمدی به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی