سخنرانی | حجة الاسلام شریعتی تبار | 25 خرداد 99

سخنرانی با موضوع کسب روزی حلال از نگاه قرآن و سیره حضرت امام صادق علیه السلام توسط حجة الاسلام مهدی شریعتی تبار به مدت 30 از تلویزیون اینترنتی رضوی