زیارت مختصر امام رضا(ع) | علی فخار | 31 خرداد 99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام رضا علیه السلام همراه با مدیحه سرایی توسط آقای علی فخار به مدت 12 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی