قرائت زیارت | ابوطالب خالق پور | 12 تیر 99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام رضا علیه السلام توسط آقای ابوطالب خالق پور به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

صوت های پیشنهادی