پرسمان دینی | حجة الاسلام سید سلیمانی | 20بهمن98

پرسمان دینی - سخنرانی گفتگو محور با موضوع شباهت و تفاوت امت روح الله با امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توسط حجة الاسلام سید مجتبی سید سلیمانی ساعت 19:45 از رواق امام خمینی (ره)