سخنرانی | حجة الاسلام کاظم راشد یزدی | 25شهریور99

سخنرانی با موضوع ضرورت و برکات اصلاح نفس توسط حجة الاسلام کاظم راشد یزدی به مدت 32 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی