زیارت جامعه کبیره | مداح علی ملائکه |23بهمن98

قرائت زیارت جامعه کبیره توسط آقای علی ملائکه ساعت 19:15 از رواق امام خمینی (ره)