نماهنگ | خاطرات خوب حرم

نماهنگ با نوای سید رضا نریمانی خاطره‌هاى خوبى توحرم تو دارم تموم زندگیم‌و از کرم تو دارم همیشه زائرت رو گرفتى توى آغوش آقا محبتاتو نمى‌کنم فراموش با تلویزیون اینترنتی رضوی در حرم باشید