بیان معارف قرآنی | حجة الاسلام حمید محمدی | 26مهر99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام حمید محمدی در رواق امام خمینی (ره) از ساعت 5:03 به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی