ترتیل خوانی قرآن | 26 مهر 99

ترتیل قران کریم در رواق امام خمینی (ره) از ساعت 5:17 به مدت 32 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی