اجتماع عزاداران رضوی | میثم مطیعی | 26مهر99

اجتماع عزاداران رضوی ویژه روز شهادت غریب الغرباء ، معین الضعفاء ، شمس الشموس ، انیس النفوس ، مدفون به ارض طوس ، حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام : عزاداری و سینه زنی توسط آقای میثم مطیعی در صحن جامع رضوی ساعت 11:53 به مدت 68 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

صوت های پیشنهادی