مرثیه خوانی و عزاداری | مهدی نیکبخت | 26مهر99

مرثیه خوانی و عزاداری توسط آقای مهدی نیکبخت در ایوان ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) صحن جامع رضوی ساعت 16:20 به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی