هیئت نماینده از ارومیه | 26مهر99

مراسم عزاداری هیئت نماینده از ارومیه : عزاداری و سینه زنی توسط آقایان یگانه ، شریف زاده ، حاجی زاده ، حسنی اکبر و مختاری در رواق امام خمینی (ره) ساعت 23:25 به مدت 33 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

صوت های پیشنهادی