زیارت امین الله | احد سبزی | 1 اسفند 98

قرائت زیارت امین الله توسط آقای احد سبزی بعد از اقامه نماز جماعت صبح در رواق امام خمینی (ره)