سخنرانی نماز جمعه | آیت الله علم الهدی | 2 اسفند 98

سخنرانی نماز جمعه توسط امام جمعه محترم مشهد مقدس آیت الله سید احمد علم الهدی ساعت 11:50 دقیقه از رواق امام خمینی(ره)