سخنرانی | حجة الاسلام حسینی | 25 اسفند 98

سخنرانی با موضوع زیارت از راه دور توسط حجة الاسلام سید مرتضی حسینی ساعت 17:30 در رواق امام خمینی (ره)