زیارت امین الله | محمد جواد مشکی باف | 26 اسفند 98

قرائت زیارت امین الله همراه با ذکر توسل توسط آقای محمد جواد مشکی باف ساعت 19:15 از رواق امام خمینی (ره)