سخنرانی | حجة الاسلام محمد علی مهدوی نیا | 26 اسفند 98

سخنرانی با موضوع ماه رجب ماه بندگی توسط حجة الاسلام محمد علی مهدوی نیا ساعت 17:35 از رواق امام خمینی (ره)