کلیپ صوتی «در انتخاب همسر مهمترین عامل، تفکر است»

اگر در زندگی مشترک اختلاف تفکر داشته باشید، انرژی های منفی زیاد خواهند شد

صوت های پیشنهادی