بیان احکام | حجت الاسلام برسلانی | مهلت به بدهکار در ایام شیوع کرونا

سخنرانی احکام مربوط به طلبکار و بدهکار با توجه به تعطیلی خیلی از مشاغل در این روزها و شیوع بیماری کرونا به مدت 4 دقیقه در حرم مطهر رضوی از تلویزیون اینترنتی رضوی