مدیحه سرائی | گزیده مراسم حرم مطهر امام رضا(ع) | نیکبخت واحدی

من کی ام ریزه خور سفره احسان رضا (ع) آمدم پشت در بسته ایوان رضا (ع) تا که بشوم زائر و مهمان رضا(ع) مدیحه سرائی زیبای آقای مهدی نیکبخت واحدی در حرم مطهر رضوی از تلویزیون اینترنتی رضوی