پخش زنده اذان ظهر به افق مشهد مقدس از ساعت - 12:28 الی 12:34

روضه منوره

صحن گوهرشاد

صحن جمهوری اسلامی

صحن انقلاب اسلامی

صحن آزادی

صحن پیامبر اعظم

گنبد مطهر

پنجشنبه, 29 اردیبهشت 1401

مناجات خوانی - علی مالکی نژاد

ساعت 00:00 35 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 00:35 45 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 01:20 30 دقیقه

دعای سمات - حجةالاسلام میرزا محمدی

ساعت 01:50 25 دقیقه

اینجا کسی هست

ساعت 02:15 5 دقیقه

زیارت جامعه کبیره - رضا نبوی

ساعت 02:20 55 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 03:30 11 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 03:41 6 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

ساعت 03:47 23 دقیقه

زیارت امین الله - مصطفی قاآنی

ساعت 04:10 18 دقیقه

تفسیر قرآن - حجة الاسلام خاتمی

ساعت 04:30 15 دقیقه

ترتیل خوانی نیم جزء از قرآن کریم

ساعت 04:45 37 دقیقه

منتخب تصاویر اماکن متبرکه

ساعت 05:23 102 دقیقه

مستند سیاق

ساعت 07:20 55 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام فرازی نیا

ساعت 08:15 35 دقیقه

دعای کمیل - ابراهیم قانع

ساعت 08:50 55 دقیقه

مستند گنجینه قرآن(1)

ساعت 09:45 35 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام فردوسی پور

ساعت 10:20 30 دقیقه

دعای مکارم اخلاق

ساعت 10:50 25 دقیقه

اینجا کسی هست

ساعت 11:15 5 دقیقه

بیان احکام - رنجبر

ساعت 11:20 20 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام یعقوبی

ساعت 11:40 35 دقیقه

تفسیر قرآن - حجة الاسلام تولایی

ساعت 12:15 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 12:20 8 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:28 6 دقیقه

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

ساعت 12:34 26 دقیقه

ترتیل نور

ساعت 13:00 5 دقیقه

زیارت امین الله - سید محمود صفاتی

ساعت 13:05 20 دقیقه

مستند سیاق

ساعت 13:25 55 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام فرازی نیا

ساعت 14:20 35 دقیقه

دعای کمیل - ابراهیم قانع

ساعت 14:55 55 دقیقه

مستند گنجینه قرآن(1)

ساعت 15:50 35 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام فردوسی پور

ساعت 16:25 30 دقیقه

دعای مکارم اخلاق

ساعت 16:55 25 دقیقه

محفل انس با قرآن کریم

ساعت 17:20 85 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام طباطبایی

ساعت 18:45 20 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام راشد یزدی

ساعت 19:05 35 دقیقه

تفسیر قرآن - حجظ الاسلام تولایی

ساعت 19:40 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 19:45 9 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 19:54 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ساعت 20:01 24 دقیقه

ترتیل نور

ساعت 20:25 5 دقیقه

زیارت امین الله - علی خوشچهره

ساعت 20:30 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام فرحزاد

ساعت 20:45 35 دقیقه

دعای کمیل - میثم مطیعی

ساعت 21:20 60 دقیقه

آهنگ آفتاب

ساعت 22:20 10 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 22:30 45 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام فردوسی پور

ساعت 23:15 30 دقیقه

مستند چهل چراغ

ساعت 23:45 15 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 00:00 45 دقیقه

دلنوشته ها دلنوشته ها