پخش زنده بیان احکام - حجة الاسلام رنجبر از ساعت - 10:10 الی 10:25

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن پیامبر اعظم (ص)

گنبد مطهر

شنبه, 24 مهر 1400

مداحی و عزاداری - امیر عارف

ساعت 00:00 30 دقیقه

سخنرانی - آیت الله علم الهدی

ساعت 00:30 48 دقیقه

زیارت آل یاسین - علی خوش چهره

ساعت 01:18 38 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام سعیدی نجات

ساعت 01:56 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام راشد یزدی

ساعت 02:11 37 دقیقه

مداحی و عزاداری - محمد گلابگیر

ساعت 02:48 20 دقیقه

پرسمان دینی - حجة الاسلام واعظ موسوی

ساعت 03:08 52 دقیقه

نوای یاس

ساعت 04:00 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 04:05 9 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 04:15 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

ساعت 04:22 18 دقیقه

زیارت امین الله - محمد علی جمعه پور

ساعت 04:40 19 دقیقه

معارف قرآنی - حجةالاسلام مهریزیان

ساعت 05:05 10 دقیقه

ترتیل خوانی نیم جزء از قرآن کریم

ساعت 05:20 33 دقیقه

منتخب تصاویر اماکن متبرکه

ساعت 05:55 70 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند سفره های بهشتی

ساعت 07:20 30 دقیقه

دعای عالیة المضامین - مهدی میرداماد

ساعت 07:50 42 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 08:32 28 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت اول

ساعت 09:00 32 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 09:32 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 09:37 22 دقیقه

گنجینه احکام - چه کسانی واجب النفقه انسان هستند

ساعت 09:59 6 دقیقه

آیین صفه

ساعت 10:05 4 دقیقه

مستند همسفر

ساعت 10:09 21 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام رنجبر

ساعت 10:10 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام شریعتی تبار

ساعت 10:25 35 دقیقه

معارف قرآنی - حجةالاسلام مهریزیان

ساعت 11:00 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 11:05 12 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 11:17 6 دقیقه

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

ساعت 11:23 27 دقیقه

زیارت امین الله - امیر عارف

ساعت 11:50 17 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 12:07 3 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 12:10 10 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت دوم

ساعت 12:20 26 دقیقه

دعای عالیة المضامین - مهدی میرداماد

ساعت 12:46 42 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 13:28 28 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 13:56 5 دقیقه

زیارت عاشورا - محسن فرهمند آزاد

ساعت 14:01 17 دقیقه

مستند سفره های بهشتی

ساعت 14:18 30 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام سید آبادی

ساعت 14:48 35 دقیقه

گنجینه احکام - چه کسانی واجب النفقه انسان هستند

ساعت 15:23 6 دقیقه

دعای مکارم اخلاق

ساعت 15:29 24 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 15:53 10 دقیقه

آیین صفه

ساعت 16:03 4 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 16:07 3 دقیقه

پخش زنده مراسم حرم

ساعت 16:15 15 دقیقه

بیان احکام - حجةالاسلام خادم الخمسه

ساعت 16:30 20 دقیقه

معارف قرآنی - حجةالاسلام نصرتی

ساعت 16:50 10 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 17:00 12 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 17:12 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ساعت 17:19 31 دقیقه

زیارت امین الله - مهدی سروری

ساعت 17:50 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام عالی

ساعت 18:05 40 دقیقه

دعای امام رضا(ع) - ابوطالب خالق پور

ساعت 18:45 30 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 19:15 3 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 19:18 10 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت اول

ساعت 19:28 32 دقیقه

سخنرانی - آیت الله صدیقی

ساعت 20:00 43 دقیقه

دعای مکارم اخلاق

ساعت 20:43 24 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت دوم

ساعت 21:07 26 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 21:33 22 دقیقه

زیارت عاشورا - محسن فرهمند آزاد

ساعت 21:55 17 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 22:12 10 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 22:22 45 دقیقه

دعای عالیةالمضامین- حجة الاسلام بیاتی

ساعت 23:07 33 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام حیدری کاشانی

ساعت 23:40 17 دقیقه

زدوری تو میمیرم آقا

ساعت 23:57 3 دقیقه

کلیپ گنجینه احکام - امانات

ساعت 00:00 6 دقیقه

دلنوشته ها دلنوشته ها