چهل سالگی انقلاب اسلامی

14256

این کانال در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران برای نمایش دستاوردها و افتخارات چهل ساله انقلاب اسلامی راه اندازی شده است. محفلی برای دیده شدن محصولات و تولیدات فرهنگی و رسانه ای با موضوع چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران.