حرم شناسی

250363

السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا علی بن موسی الرضا