حرم شناسی

249405

السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا علی بن موسی الرضا