۱۴ فروردین ۱۳۹۶ 262 25.3 MB 08:21 دقیقه 66 0

«کلاس فشرده - اقتصاد - تولید و رشد»

«کلاس فشرده - اقتصاد - تولید و رشد»

در این کلاس، مبانی اقتصاد را خواهیم آموخت. درباره تولید و رشد اقتصادی خواهیم دانست. بهتر است همینک بیاموزیم و به کار بگیریم.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط