شعر کودک

آفریده های خدا

آفریده های خدا

خدایم آفریده /// تمام دشتها
را

تمام باغ و جنگل /// زمین و
هر کجا را

پر پروانه ها را /// چه زیبا
آفریده

گل و گلبرگها را /// به هر رنگی کشیده

چه زیبا آفریده /// شب وصدها ستاره

سحر زیباست , خورشید /// چو می تابد دوباره

به صبح و مغرب و شام /// کنیم شکرخدا
را

خداوندا نگهدار /// همه یاران ما را


مطالب مرتبط