ثبت نام آموزش روخوانی قرآن کریم مهدالرضا

ثبت نام آموزش روخوانی قرآن کریم مهدالرضا

بیست و دومین دوره آموزش روخوانی قرآن کریم به روش قصه و بازی با مشارکت مساجد و حسینیه ها به شیوه رایگان و با همکاری مؤسسات قرآنی معتبر به شیوه مشارکتی (پرداخت شهریه)

لینک ثبت نام مهدالرضا:

https://markazquran.razavi.ir


برای دیدن شعب اینجا کلیک کنید


مطالب مرتبط