میزان اندیشمندی انسان، به میزان آراستگی او به عفت و قناعت است

از خواب غفلت بیدار شویم!

از خواب غفلت بیدار شویم!

از ابتدای آفرینش انسان، خداوند دو راهنما برای او قرار داد تا ضرورت ها را بیاموزد و راهنمایی گردد، حجت و راهنمای نخست، عقل انسان می باشد که او را به پاکی ها و دوری از انحرافات فرا می خواند و حجت دوم، انبیاء و اولیا هستند که مفسران کلام خداوند برای بشریت هستند. هر دوی این راهنمایان بر ضرورت عفاف و خویشتن داری تصریح دارند؛ بنابراین بایستگی و ضرورت عفاف و پاکدامنی مورد تأیید و تأکید عقل خدادادی و وجدان های آگاه می باشد.

عقل و دین به همه ما می آموزد که پاک دامنی اساس جامعه پاک و بالنده و زمینه ساز رشد و تعالی انسان ها خواهد شد. عقل به همگان هشدار می دهد که اگر نفس سرکش انسان آزاد و رها شود، خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد آورد که جبران صدمات آن ناممکن خواهد گشت. همان گونه که امام پاکان، امام علی (ع) می فرماید: «هر آن کس که عقل و دانایی دارد، عفاف می ورزد.»[1] هم چنین در روایتی دیگر فرمود: «میزان اندیشمندی انسان، به میزان آراستگی او به عفت و قناعت است.»[2]

میزان اندیشمندی انسان، به میزان آراستگی او به عفت و قناعت است

5cfcb483bd9af.jpg

اگرچه خداوند متعال انسان را موجودی متعهد آفریده و برای رسیدن به مقام شایسته انسانیت که همان مقام قرب الهی است، ابزارهای لازم را در اختیار وی قرار داده است، اما عواملی همچون ضعف در ایمان، عدم تربیت خانوادگی، رفاقت با افراد منحرف، تقلید از گناهکاران، گرفتن تأثیر منفی از رسانه گردی و ... برخی از افراد را به سمت بی عفتی سوق می دهد.

در این میان، نقش غفلت و نادانی بیش تر قابل توجه است. غفلت و بی خبری از پیامدهای شهوت رانی، عاملی برای آلودگی به مفاسد اخلاقی و فروافتادن در دام شهوت است. بسیاری از افراد غافل هستند از این که با گناهانی که در سر می پرورانند و نقشه های پلیدی که در ذهن مرور می کنند، چه بلایی بر سر خود و دیگران خواهند آورد. بلایی که به مشکلات اجتماعی و خانوادگی مختلف منجر خواهد شد؛ زیرا کسی که بر اثر پیروی از شهوات در دام فساد جنسی می افتد، با بروز مشکلات متعدد، از هم پاشیدگی نظام خانواده در انتظارش خواهد بود. از همین رو امام علی (ع) فرمود: «کسی که غفلتش طولانی شد، زود هلاک می شود.»[3]

باید تلاش کرد با هشدار دادن به خود و افراد غافل، از خواب غفلت بیدار و به سوی عفت ورزی پیش رفت؛ چون کسی که این پیامدهای ناشی از غفلت را درک کند، به یقین در کنترل شهوات خود تلاش خواهد کرد.

منبع: نشریه خانه خوبان، رضا اخوی


پی نوشت ها:

[1] . میزان الحکمه، ج3، ص2008.

[2] . میزان الحکمه، ج6، ص428.

[3] . میزان الحکمه، ج3، ص2287.


مطالب مرتبط