مهارت های حل مسئله، یکی از رویکردهای درمانی متفاوتی است که برای آسان ساختن تعامل زن و شوهر در دسترس است.

از مهارت حل مساله بیشتر بدانیم

از مهارت حل مساله بیشتر بدانیم

مهارت های حل مسئله، یکی از رویکردهای درمانی متفاوتی است که برای آسان ساختن تعامل زن و شوهر در دسترس است. در یادداشت قبلی به برخی از این از راهکارها از قبیل انتخاب زمان،‌ مکان و موقعیت مناسب، شناسایی مشکل و توافق بر روی آن و در آخر پذیرفتن مشکل مشترک و ترسیم نقشه راه اشاره شد. در ادامه توجه به گام های بعدی نیز ضروریست که به اجمال بیان می شود.
1-در نظر گرفتن طیف گسترده ای از راه حل ها
حال همسران به همراه یکدیگر، این پرسش را مطرح می کنند: «راه حل مناسب برای این مشکل چیست؟» زوجین باید گزینه های گوناگونی را برای حل مشکلات جست وجو کنند و در نظر بگیرند. راه حل ها با همفکری هر دو طرف، به کمک بارش اندیشه ها و تفکر خلاق فهرست می شود. مهم ترین مسئله این است که آنان در فرایند حل مسئله سعه صدر داشته باشند و از تکبر، تعصب، لجاجت و کشمکش دوری گزینند تا از چاره اندیشی بازنمانند. مولای اندیشه ورزان، علی(ع)، می فرمایند: «لجاجت و تعصبِ بی جا فکر انسان را سست و نارسا می کند» در جای دیگر می فرماید: «اختلاف و درگیری، اندیشه را نابود می سازد».
2-گزینش راه حل با توافق دو طرف
همسران چگونه تصمیم می گیرند که کدام راه حل را برگزینند؟ پاسخ این است که آنان با ارزیابی منطقی راه حل ها، بر سر مناسب ترین راه حل به توافق می رسند. برای دست یابی به بهترین راه حل مشکلات زن و شوهر، شناخت و توجه به تفاوت های فردی بسیار مهم است. هر دو باید موافقت کنند تا اندازه ای موضعشان را تعدیل کنند در واقع آنان باید به نتیجه ُبرد – بُرد فکر کنند و از هوای نفس و خودآرایی بپرهیزند تا تصمیم گیری هایشان به مخاطره نیفتد.
برای دستیابی به بهترین راه های حل مشکلات، هر دو تن باید شیوه های تغییر خود را تا بدانجا بیاموزند که نیازهای همسرشان را با نیازهای خود وفق دهند. گاهی لازم است یکی از همسران در ایجاد سازگاری بیشتر بکوشد، بدین معنا که یک راه حل ممکن است برای همسر «الف» یا برای همسر «ب» بیشترین کوشش را بطلبد، اما آنان باید چه راه حلی را برگزینند؟ پاسخ در هنر مدارا و صلح نهفته است.
گاهی کار به جایی می رسد که یکی از همسران – دست کم از دید همسرش – رفتاری مشکل زا و غیر منطقی پیش می گیرد. حال به راستی رفتار او بی منطق است یا به گمان همسرش او شخصی لجوج است که می خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند. در هر دو حال، لازم است که یکی، برای حفظ خانواده و بقای زناشویی در برابر دیگری بیش از اندازه انعطاف نشان دهد و حتی از حق روشن خود بگذرد.

گاهی لازم است یکی از همسران در ایجاد سازگاری بیشتر بکوشد و از هنر صلح و مدارا بهره ببرد.
خداوند در این باره می فرماید: «هرگاه زنی از طغیان و سرکشی یا کناره گیری شوهرش، بیم داشته باشد مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن یا مرد، از حقوق خود، بگذرند) و صلح بهتر است.»


5aefd2b289d54.jpg3-اجرا و بازنگری راه حل با همراهی یکدیگر
هنگامی که همسران با توافقی دو سویه راه حلی را برگزینند، بی درنگ باید آن را اجرا کنند. اگر «پیامد حاصل» در قالب اصطلاح های رفتاری روشن ثبت شده باشد، گردآوری اطلاعات مفید در ارزیابی راه حل ساده خواهد بود. آیا هر یک از آن دو تکالیفش را به گونه ای که به گردن گرفته است، انجام می دهد؟ آیا به این وظیفه ها بهنگام عمل می شود؟ بدین روی، پس از اجرای راه حل، همسران می توانند نتایج را ارزشیابی کنند. همچنین اگر لازم بود در مذاکره دوباره، راه حل را اصلاح و در آن تجدید نظر کنند.
برای کارآمدی بیشتر در مشکل گشایی زناشویی، توجه به نکته های زیر ضروری است:
هر جلسه یک مشکل
در رویارویی با انبوهی از مشکلات به هم تنیده برای کارکرد موثرتر، بکوشیم نخست آنها را از نظر اهمیت و مشکل زا بودن اولویت بندی کنیم. سپس در هر جلسه به بررسی و حل یکی از مسائل بپردازیم البته تا هنگامی که مشکل حل نشود، نباید به مشکل بعدی پرداخت.
ثبت جلسه مشکل گشایی
هنگامی که درباره مشکل گفت وگو می شود و راه حل هایی به دست می آید، هر دو تن یا یکی از آنان می پذیرد که رفتارش را به گونه ای تغییر دهد. این کار یک تعهد است. اگر تعهدهایی پذیرفته شود باید آنها را به شیوه ای مسالمت آمیز پی گرفت. بدین جهت، چهار دسته اطلاعات مهم حاصل از جلسه حل مسئله در دفترچه یادداشت همسران ثبت می شود که عبارتند از: تاریخ، مشکل بحث شده، نتایج به دست آمده (راه حل) و نام و امضای زن و شوهر.
همکاری و تشریک مساعی
جلسه های حل مسئله مستلزم مشارکت دو گانه، توافق و هم رایی زوج هاست. تشریک مساعی یعنی همسران مانند یک تیم کار کنند و اطلاعاتشان را در جهت منافع هر دو طرف ترکیب کنند.

جلسه های حل مسئله مستلزم مشارکت دو گانه، توافق و هم رایی زوج هاست.
پرهیز از برهم زننده های مشکل گشایی
مسائلی چون سرزنش، بی احترامی و گوش نکردن به خواسته های همسر، فرایند مشکل گشایی را به هم می ریزد. همچنین پیگیری اینکه حق با کیست و جست وجوی مقصر در ایجاد مشکل، دردی را دوا نمی کند. باید بر حل مسئله متمرکز شد. گاهی در روابط بسیار ناسالم، دیده می شود که یکی از همسران در پی روکم کنی و انتقام جویی است؛ در حالی که به فرموده پیامبر اکرم (ص) راه کسب عزت و سربلندی در عفو و گذشت است. «برشما باد به بخشش؛ زیرا گذشت کردن چیزی بر بنده نمی افزاید، مگر عزت. پس یکدیگر را ببخشید تا خدا به شما عزت دهد و عزیزتان گرداند.»برای مشاهد مطلب قبلی اینجا کلیک کنید.

منبع: این گره با دست باز میشه، مسعود نور علی زاده میانجی

مطالب مرتبط