چون و چراهای حجاب در گفتگوی دانشجویی

از گشت ارشاد تا چادر المیرا

از گشت ارشاد تا چادر المیرا

مشخصات کتاب:

عنوان: از گشت ارشاد تا چادر المیرا (چون و چراهای حجاب)
نویسنده: ابوالفضل اقبالی
ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،‌ قم
سال چاپ: 1393بخشی از کتاب:
آقای شریفی گفت: «اینکه حجاب قانونی در کشور ما نتوانسته آمار جنایت ها و تجاوزات را به صفر برساند به این معنی نیست که بی حجابی می تواند این کار را بکند، زیرا یک پدیده اجتماعی چند علتی است و تنها یک دلیل ندارد. دلایل این آمارها را می توان در مسائلی چون شرایط سخت ازدواج جوانان، بیکاری و عدم اشتغال،‌جامعه پذیری نامناسب و بسیاری دیگر از عوامل جستجو کرد». خانم مرادیان گفت:‌ «چطور آمارهای جرم و جنایت در غرب زائیده بی حجابی بوده اما در کشور ما این مسئله چند علتی است»؟!

5b46dfc036285.jpg

کتاب «از گشت ارشاد تا چادر المیرا» طراحی مناظره ای دانشجویی است که در کلاس درس «بررسی مسائل اجتماعی ایران» در دانشگاه مطرح می شود. نظریات موافق و مخالف در خصوص قانونی و اجباری بودن حجاب از سوی دانشجویان و استاد مطرح می شود و از این رهگذر جامعه ایران را با جوامع غربی مقایسه می کند. در این کتاب به صورت خلاصه تمام مباحث اجتماعی مربوط به حجاب به بحث گذاشته شده است و در شرایط کنونی جامعه مطالعه عمیق آن به دانشجویان و اهالی علم توصیه می شود.
مطالب مرتبط