داستان کودک

افراد مسئول

افراد مسئول

اون روز عمه لیلا به خانه ما آمده بود خواهر کوچکم زهرا از عمه سوال کرد : عمه آدم مسئول یعنی چه کسی؟ عمه با تعجب نگاهی به صورت زهرا کرد وگفت :چرا عمه این سوال رو پرسیدی ؟ زهرا در جواب گفت : آخه امروز معلم انشامون گفته درباره ویژگی آدم های مسئول انشاء بنویسیم ولی من که نمی دونم آدم های مسئول چه ویژگی هایی دارند ! بعد هم خجالت کشید وسرش رو پایین انداخت .

عمه لیلا گفت : این که غصه خوردن نداره عزیز دل عمه! ..بعد هم از زهرا پرسید :تا به حال از دوستات کتاب امانت گرفتی ؟ از اون چطوری نگهداری کردی ؟ آیا با دست کثیف و چرب به کتاب دست زدی و یا بعد از مطالعه اونو دور انداختی ؟نه! فکر نمی کنم تو از این گروه افراد باشی چون حس مسئولیت داری و از کتاب امانتی خوب محافظت می کنی و با سالم نگه داشتن اون و برگرداندن به موقع کتاب به مسئول کتابخانه و یا دوستانت تو رو فرد وظیفه شناس می دونند و از همکاری با تو لذت می برند.

امام علی علیه السلام برای افراد مومن نشانه هایی ذکر می کنه: برای افراد دین دار نشانه هایی است که با آن علایم می توان افراد را شناخت:

راستگویی ، امانت داری ، وفای به عهد ،کمک به افراد ناتوان و....

حتما از این صفات در تو هست خوشحالی ،پس خدا رو شکر کن و از او بخواه که بیشتر از گذشته موفق به انجام این کارها بشی .عمه اینو گفت،بعد رو به زهرا کرد وگفت :فکر کنم حالا دیگه می تونی انشاتو بنویسی. زهرا ازعمه تشکر کرد و شروع کرد به نوشتن ویژگی های افراد مسئول .


مطالب مرتبط