شعر ای خدای مهربان

ای خدای مهربان

ای خدای مهربان

ای خداوند بزرگ

ای خدای مهربان

آفریدی تو مرا

زیر چتر آسمان

5c067d9de4468.jpg

توی دنیایی که هست

پر ز نعمت های خوب

شکر من از آن تو

دم به دم صبح تا غروب

5c067db3b8292.jpg

داده ای تو نعمت

تندرستی را به من

رنگ شادی را خدا

روی قلب من بزن

5c067dcb6c27d.jpg

تو همیشه با منی

هر زمان و هر کجا

مهربان تر از تو کیست ؟

ای خدای خوب ما

5c067de738533.jpg


مطالب مرتبط