بایدهای زندگی مشترک را نباید دست کم گرفت چرا که هر کدامشان به تنهایی پایه ای برای زندگی زناشویی هستند.

بادبان مدارا

بادبان مدارا

مشخصات کتاب:

عنوان: بادبان مدارا (بایدهای زندگی مشترک۲)
نویسنده: محسن عباسی ولدی
ناشر: آیین فطرت، رادیو معارف
سال چاپ: 1396

قسمتی از کتاب:

بادهایی می وزد در دریا که می شود از آن ها ترسید، می شود در قایق نشست و بی خیال، احساسشان کرد، اما می شود بادبانِ قایق را بالا کشید تا زودتر به ساحل رسید. بادها وقتی که سرگردانند،‌ اهل آشوب اند. بادبانِ مدارا را بالا بکش. تا بادها گرفتار تو بشوند، نه تو گرفتار بادها. تا وقتی بادبانِ مدارا بالاست، ‌بادی که از سوی عیب های همسفرت می وزند، توان لرزاندن قایقت را ندارند. خیالت آسوده! بادبان مدارا را که بالا کشیدی،‌ بساط سخن را در قایق مهربانی پهن کن و از نشاندن لبخند شادی روی لب همسفرت غافل نشو.

5b4063737821d.jpg

«بادبان مدارا» کتاب سوم از مجموعه «تا ساحل آرامش» درباره موضوعات زناشویی است. این اثر بر آن است که خواننده را با بخش دیگری از بایدهای زندگی مشترک آشنا کند. این بایدها را نباید دست کم گرفت چرا که هر کدامشان به تنهایی پایه ای برای زندگی زناشویی هستند. متناسب با هر بحث، متن هایی ادبی در کتاب به نگارش درآمده است که بر لطافت آن افزوده است. در ضمن در پایان هر بخش سوالات پرکاربرد همسران مطرح و پاسخ های کافی برای آن آمده است. بخش های این کتاب عبارتند از:

گام اول: بساط سخن (از گفتگوی قاعده مند،‌ غافل نشویم)

گام دوم: یک قدم تا بهشت (فضای خانه را شاد نگه داریم)

گام سوم: به زلالی چشمه (از نظافت و آراستگی خود و خانه،‌ غافل نشویم)

گام چهارم: از اول... (عذرخواهی را عار ندانیم و پذیرش عذر را فراموش نکنیم)

گام پنجم: آفرین بر نظرپاک خطاپوش (از خطا، چشم بپوشیم و گذشت کنیم)

گام ششم: راز گوارایی زندگی (با مدارا و رفق زندگی را شیرین کنیم)

گام هفتم: وقت طلاست؟ (برای استفاده بهینه از عمر، برنامه ریزی داشته باشیم)


مطالب مرتبط