بازی های کودک 2 ساله

بازی کودکان 2 ساله

بازی کودکان 2 ساله

برای کودکان 2 ساله چه بازی هایی مناسب است؟

کودک در این سن بازی موازی انجام می دهد یعنی در کنار کودکان دیگر اما بدون مشارکت آن ها بازی می کند. بازی « وانمودسازی» برایش جالب است. برای مثال با چیزی شبیه فرمان ماشین وانمود می کند که در حال رانندگی است و صدای ماشین نیز درمی آورد. وقتی به باغ وحش می رود و حیوانات را می بیند وانمود می کند که یکی از آنهاست و حرکات و صدای آنها را تقلید می کند.

از فواید بازی وانمودسازی این است که کودک تجربیات ناخوشایند را بازآفرینی و موقعیت منفی خود ( ترسو بودن ) را به موقعیت مثبت ( شجاعت )تبدیل می کند.

او در این سن به بازی « قایم موشک بازی » علاقه دارد که افزون بر کسب لذت، ترس از جدایی را نیز در او کاهش می دهد.

کودک 2 ساله از بازی هایی که در آنها صدای آهنگین باشد، لذت می برد. داخل شدن در جعبه های بزرگ و بیرون آمدن از آنها ، گذاشتن اشیا داخل جعبه و خارج کردن آنها و کشیدن خط هایی روی کاغذ با عقب و جلو بردن قلم، و اتل متل توتوله از بازی های مورد علاقه اوست.

فرزند 2ساله شما اکنون به این حد توانایی رسیده که با اسباب بازی های چند تکه ( لگو ) ، برج هایی شش قطعه بسازد؛ اسباب بازی های چرخ دار بزرگ را هل دهد یا آنها را بکشد وآن هایی را که کوچک تر هستند با دست خود هدایت کند. او می تواند روی سه چرخه اش با حرکت پاها بر روی زمین آن را به جلو براند.


مطالب مرتبط