در کتب فریقَین مسطور است که چون مأمون حضرت رضا (علیه السلام) را ولیعهد خود نمود در حین ورود آن حضرت به دهلیزی که از آنجا داخل کوشک بزرگ می شدند؛ هر کسی آنجا حاضر بود...

برطرف شدن شک در عظمت حضرت رضا علیه السلام

برطرف شدن شک در عظمت حضرت رضا علیه السلام

در کتب فریقَین مسطور است که چون مأمون حضرت رضا (علیه السلام) را ولیعهد خود نمود در حین ورود آن حضرت به دهلیزی که از آنجا داخل کوشک بزرگ می شدند؛ هر کسی آنجا حاضر بود برای تعظیم آن حضرت از جا بلند می شد و پرده ای را که بر در آویخته بودند بر می داشتند. از دربانان و پرده داران جمعی را حسد بر آن داشت که با یکدیگر عهد و شرط نمودند که این مرتبه چون آن حضرت بیاید تعظیمش نکنند و پرده را بر ندارند. چون آن حضرت آمد همه به یک باره بلند شدند و به عادت همیشه پرده را برداشتند و بعد از آنکه داخل کوشک شدند به فکر افتاده یکدیگر را ملامت کردند و هر کدام عذری گفتند و عهد و شرط خود را تجدید نمودند. در این نوبت که آن حضرت رسید باز بی اختیار برخاستند، اما در برداشتن پرده توقف نمودند و خود را نگه داشتند. مقارن رسیدن آن حضرت بادی هم رسید، پرده را بلندتر و بهتر از آنکه بر می داشتند برداشت. چون آن حضرت داخل شد با خود گفتند شاید این از اتفاقات باشد، صبر کردند چون برگشت دیدند مانند همان با مقارن رسیدن آن حضرت، بادی به پرده رسید، همان خدمت به جا آورد. پس توبه کردند و یقین نمودند و متفق شدند در اینکه آن حضرت را نزد حق تعالی، قدر و منزلتی عظیم است؛ و به نحوی که باد را مسخّر سلیمان کرده بود، مسخّر او نیز کرده باشد. پس با یکدیگر گفتند که چون حال بر این منوال است اگر در تعظیم و تکریم او به عادت همیشه کوتاهی نورزیم، اولی و بهتر است.

برطرف شدن شک به امامت حضرت
از احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی مروی است که گفت: در امامت علی بن موسی الرضا (علیهما السلام) به شک بودم. عریضه ای نوشتم و اجازه رسیدن به خدمتش طلبیدم و با خود قرار گذاشتم که چون به خدمتش مشرف شدم، سه آیه از آیات قرآنی را که در معنی آن درمانده بودم و به هیچ وجه حل نمی شد از ایشان پرسم. مکتوبی از آن حضرت به من رسید که الان موکّلانی بر من گماشته اند و آمدن تو پیش ما مشکل است و آن موقوفِ به وقت است و امّا آن سه آیه را که می خواستی بپرسی حلش این است و حل هر سه را چنانچه خاطر خواه من بود نوشته بود، آن شک از فکر من بیرون رفت و دانستم آن حضرت حجت خداست بر خلق.

برگرفته از کتاب حدیقه الشیعه، مقدس اردبیلی


مطالب مرتبط