مناظرات امام برکات بی شماری برای جهان اسلام به ارمغان آورد که برای رعایت اختصار به چند برکت اشاره می کنیم: 1. نشان دادن روح آزادمنشی اسلام 2. نشر علوم و معارف اهل بیت (علیهم السلام) 3. آشکار شدن مقام والای اهل بیت (علیهم السلام) 4. هدایت منحرفان 5. افشای خطوط انحرافی ...

برکات مناظرات امام رضا علیه السلام

برکات مناظرات امام رضا علیه السلام

مناظرات امام برکات بی شماری برای جهان اسلام به ارمغان آورد که برای رعایت اختصار به چند برکت اشاره می کنیم:

1. نشان دادن روح آزادمنشی اسلام
امام(علیه السلام) در این جلسات روح آزادمنشی اسلام و سماحت و وسعت نظر در بحث را به همگان نشان داد، و ثابت کرد که برخلاف گفته بدخواهان و دروغ پردازان، اسلام با زور سرنیزه و شمشیر به مردم جهان تحمیل نشده، و یک پیشوای بزرگ اسلامی به مخالفان خود اجازه می دهد که هرگونه ایراد و اشکالی دارند بدون ترس و واهمه مطرح سازند هر چند بر محور نفی اسلام و حتی نفی توحید و الوهیت دور بزند.

2. نشر علوم و معارف اهل بیت (علیهم السلام)
به خاطر جاذبه دربار خلافت (بیم و ترسی که مردم داشتند از یک سو و جوایز کلان مأمون از سوی دیگر) معروف ترین و فعال ترین دانشمندان اهل خلاف به آن جا راه یافتند، و جلسات مناظره ای را که با هیچ قیمت امکان تشکیل آن در خارج از دربار نبود تشکیل یافت، و به امام (علیه السلام) مجال بسیار مناسبی برای ادای رسالت بزرگ خویش در نشر علوم اسلامی و بستن راه بر مخالفان در آن شرایط حساس تاریخ اسلام داد، که این یکی از بزرگ ترین آثار غیرمنتظره ولایت عهدی تحمیلی مأمون بر امام (علیه السلام) بود.

3. آشکار شدن مقام والای اهل بیت (علیهم السلام)
مقام والای اهل بیت (علیهم السلام) و سرّ وجود امامت و خلافت برحق پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) در این دودمان آشکار گشت، مخصوصاً ایرانیان که از دور مطالبی را شنیده، و نادیده عاشق شده بودند، از نزدیک دیدند و پیمان مودت و ارادت خویش را سخت تر ساختند و این امر ضربات سنگین تری بر پایه های حکومت عباسیان وارد ساخت.

4. هدایت منحرفان
امام (علیه السلام) در این جلسات از میان مخالفان سرسخت اسلام دوستانی وفادار و علاقه مند ساخت تا از حریم مقدس اسلام در برابر هجوم افکار ضد اسلامی دفاع کنند. یک نمونه از این افراد، عمران صابی بود که پیشتر داستان مسلمان شدنش به دست امام ذکر شد.

5. افشای خطوط انحرافی
امام (علیه السلام) رسالت بزرگ خویش را با استفاده از آن مجلس که در نوع خودش بی نظیر بود و اخبارش در سراسر کشور اسلامی پخش می شد، برای کور کردن خطوط انحرافی ضد اسلام که همراه با نقل علوم و دانش های بیگانگان به محیط اسلام راه یافته بود، انجام داد.

منبع : مجموعه ره توشه- کتاب برهان قاطع- معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی


مطالب مرتبط