شعر کودکانه امام رضا برای کودکان

بهترین سفر

بهترین سفر

اتل متل الستون

دلم گرفت باباجون

تو خواب دیدم یه گنبد

منو ببر به مشهد

5c4f044c3878f.jpg

جواب می ده بابایی

می ریم سفر سه تایی

بلیط می گیره بابا

برای صبح فردا

بوق بوق بوق سوار شین

مسافر قطار شین

5c4f046163aee.jpg

تمام شب می ریم ما

میون دشت و صحرا

خوشحال و شاد و خندون

به مقصد خراسون

5c4f04811e4ae.jpg

تق تق تق رسیدیم

حوض طلا رو دیدیم

گندم دونه دونه

امام چه مهربونه

جه گنبد طلایی

چه صحن با صفایی

5c4f049537fa9.jpg

از همه جای دنیا

مردم می یان به این جا

فکر نکنی دروغه

ببین چقدر شلوغه


مطالب مرتبط