​می گویند در سفر حج، یکی از همان حاجی های هر ساله، هنوز ساعاتی از ورودشان نگذشته بود که یخچال گران قیمتی را خریداری کرده بود. یکی از ...

به نام زیارت، به کام تجارت
۱۶ تیر ۱۳۹۷ 168 60.2 KB 9 0

به نام زیارت، به کام تجارت

می گویند در سفر حج، یکی از همان حاجی های هر ساله، هنوز ساعاتی از ورودشان نگذشته بود که یخچال گران قیمتی را خریداری کرده بود. یکی از همراهان خوش ذوق هم پشت کارتن آن چنین نوشته بود: مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه!

واقعیت تلخی وجود دارد که برخی زائران ، به جای گرفتن توشه معنویات مکان های مقدس زیارتی، توشه ی مادی شان به مراتب بیشتر به چشم می آید. بهانه های خرید نیز از هر جنسی وجود دارد: گروهی به بهانه ی خرید جهیزیه و لوازم خانه به این سفرها می روند ، برخی با ادعای خریدهای سفارشی و....
بازار گردی بی هدف و ساعت ها وقت تلف کردن در بازارها،برای خرید اجناس و کالاها و توجه بیش از اندازه به خرید سوغات و غفلت از بهره گیری معنوی ، دور شدن از هدف اصلی زیارت و بهره نبردن از حقیقت را به دنبال دارد.


مطالب مرتبط