شعر کودکانه بوی خدا

بوی خدا

بوی خدا

نام تو مثل نور // مثل ستاره هاست
یاد تو ای رضا // آرام جان ماست

5be9568362913.jpg


نام تو مثل آب // شفاف ساده ، پاک
یاد تو ای رضا // باران به قلب خاک

5be95694391f1.jpg


نام تو باصفاست // مثل بهار و باغ
یادت به راه ما // روشن ترین چراغ

5be956a45924e.jpg


نام تو سرخ است // هم چون شهادت
یاد تو سبز است // هم چون زیارت

نام تو مثل گل // بوی خدا می دهد
یادت امام ما // دل را صفا می دهد


مطالب مرتبط