پرسش: آیا خونی که از بدن سینه‌زنان و عزاداران به‌سبب قمه‌زدن و غیره بیرون می‌آید، باعث تبرک ....

تبرک به خون عزاداری
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 47 6 KB 10 0

تبرک به خون عزاداری

پرسش: آیا خونی که از بدن سینه‌زنان و عزاداران به‌سبب قمه‌زدن و غیره بیرون می‌آید، باعث تبرک و شفای مریض‌ها و زن‌های عقیم و مانند آن می‌شود؟
پاسخ: این سخنان پایه و اساسی ندارد و سزاوار است عزاداری به‌صورتی باشد که باعث هتک دین و مقدسات نشود و عزاداران حسینی(علیهم‌رضوان‌الله‌وبرکاته) از تفرقه و اختلاف دوری کنند و متحد باشند (آیت‌الله مکارم).[1]
طهارت خون عزاداری
پرسش: آیا خونی که براثر کوبیدن شدید سر به دیوار در عزای حضرت امام‌حسین(ع)از سر انسان جاری و به سر و صورت شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری پاشیده می‌شود، پاک است یا خیر؟
پاسخ: خون انسان در هر صورت نجس است (حضرت امام، مقام معظم رهبری، آیت‌الله مکارم).[2]
آویزان‌کردن قفل و سنگ به بدن در عزاداری
پرسش: اگر چنانچه به‌عنوان عزاداری برای حضرت امام‌حسین(ع)، گوشت بدن را سوراخ کرده و قفل و سنگ کیلو به آن آویزان می‌کنند، جایز است؟
پاسخ: این‌گونه اعمال که موجب وهن مذهب می‌شوند، جایز نیست. (مقام معظم رهبری).[3][1]. آیت‌الله مکارم، استفتائات جدید، ج‌۲، ص۲۴۸‌.
[2]. حضرت امام، توضیح المسائل مراجع، ج‌۱، ص96. .
[3]. مقام معظم رهبری، أجوبة الاستفتائات، سؤال۱۴۴۹.


مطالب مرتبط